menu
Logo BIP
http://www.bezpieczneprzedszkole.com/
  • Odwiedziło nas: 106755 osób
  • Do końca roku: 220 dni
  • Do wakacji: 30 dni
Środa, 2016-05-25
Imieniny:
Borysa, Magdy

Historia Przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » O przedszkolu » Historia Przedszkola

Biskupin przyłączono do miasta w roku 1928. Na planach z roku 1930 zaznaczona już jest kolonia willowa Biskupin. Na terenie tego osiedla budowano - prócz jedno- i dwurodzinnych willi, skromne mieszkania w zabudowie wielorodzinnej - szeregi dwukondygnacyjnych domów po dwa lub trzy mieszkania na każdym piętrze z przeznaczeniem dla niezamożnych lokatorów. Zabudowa w tym rejonie postępowała bardzo szybko: współczesna sieć ulic Biskupina widoczna jest już na planach z 1936, tamże też widoczny jest układ zabudowy, pozostawiający z tyłu budynków wielorodzinnych pas przydomowych ogrodów. Do dziś zachowały się zdjęcia budynków przedwojennego Biskupina. Jedno z nich przedstawia sanatorium przy ul. Dembowskiego 37 (dzisiejszy budynek Przedszkola Nr 27).

 

 

 

 

Przedszkole Nr 27 we Wrocławiu powstało w 1946r. w budynku przy ul. Dembowskiego 37. Kierowniczką została Pani Irena Kraśniewska. Brakowało wszystkiego: wykwalifikowanej kadry, sprzętu, wyposażenia, programu pracy. Mimo przeszkód do placówki uczęszczało 80 dzieci w wieku 4-6 lat. Przedszkole było czynne 5 godzin dziennie. Absolwenci przedszkola (pamiętający tamte czasy) opowiadają uśmiech wychowawczyń, wspólne zabawy, radosną atmosferę przedszkola, pamiętają również wspólną pracę dorosłych (pracowników przedszkola i rodziców) – malowanie sal, wspólne szycie ubrań, szykowanie uroczystości.

W roku 1950 Ministerstwo Oświaty wprowadziło reorganizację w placówkach przedszkolnych. Powstał pierwszy obowiązujący program wychowania przedszkolnego. Przedszkole pracowało 9 godzin dziennie, 12 miesięcy w roku. Wychowawczynie przedszkola zrezygnowały z ferii i zgodziły się na pracę w czasie wakacji. Pierwszeństwo w rekrutacji otrzymały dzieci matek pracujących. W 1952 roku liczba wychowanków Przedszkola 27 wzrosła do 120, a kierownictwo przejęła Halina Mirtyńska. Prowadziła placówkę 2 lata. W latach 1954-1968 przedszkolem kierowała Józefa Hoffnam. W tym czasie przedszkole stawało się „placówką zamkniętą” dla rodziców. Dzieci zostawały na czas pobytu rodziców w pracy. Ograniczony został kontakt rodziców z personelem, rodzice oddawali dziecko pod opiekę wpuszczając je „za zamknięte drzwi”. W 1962 roku uchwalono wnoszenie opłat przez rodziców za opiekę przedszkolną. W tym samym roku w Przedszkolu 27 powstał jedyny we Wrocławiu oddział tygodniowy. Rodzice zabierali dzieci do domu na niedzielę, cały tydzień 20 dzieci przebywało w przedszkolu.

Lata 1968-1984, okres wyżu demograficznego, przypada na kierownictwo Bożeny Barańskiej. Jest to okres wielkiego zapotrzebowania na miejsca w przedszkolu, grupy liczą do 40 dzieci. Główną troską staje się utrzymanie czystości i higieny w placówce oraz dyscyplina. W każdej placówce zatrudniony jest personel medyczny. Mimo to, a może właśnie dlatego personel pedagogiczny zdobywa specjalne kwalifikacje – nauczyciela przedszkola. Powstają nowe programy wychowania przedszkolnego. Placówki wyposażane są w różne pomoce dydaktyczne. W Przedszkolu 27 liczba dzieci wzrasta do 170. Potrzebą społeczeństwa jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym, ale przedszkole staje się typową placówką usługową. Liczba dzieci w grupie nie pozwala indywidualne traktowanie dzieci. Pojawiają się krytyczne głosy, nawołujące do zmian w traktowaniu dzieci i rodziców w przedszkolu.

Następne dziesięciolecie, lata 1984-1994, przypadające na kierownictwo Marii Ćwiarczek, to okres zmian w patrzeniu na wychowanie przedszkolne. Najważniejszym dokumentem staje się statut przedszkola, określający organa placówki, zakres działalności oraz prawa i obowiązki pracowników, rodziców i dzieci. Następuje gwałtowne podwyższanie kwalifikacji pracowników pedagogicznych. Nauczyciele nabywają wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną. Powstają nowe programy wychowania przedszkolnego, nowe metody pracy z dziećmi. Rodzice zyskują większy wpływ na życie przedszkolne. Zmniejsza się liczba dzieci przypadających na nauczyciela. Zauważa się konieczność pracy indywidualnej z dzieckiem. W roku 1990 w Przedszkolu 27 rezygnuje się z grupy tygodniowej na rzecz grupy 5-godzinnej dla dzieci 6-letnich.

W 1994r. dyrektorem Przedszkola Nr 27 została Barbara Bączkiewicz. Za jej kadencji przedszkole zyskało piękne stroje ludowe dla dzieci, uszyte przez pracowników i rodziców. Była to pierwsza, udana próba włączenia rodziców w zmiany zachodzące w przedszkolu. Dzięki niej dzieci łatwiej „wyszły” poza placówkę – uczestniczyły w wielu konkursach i imprezach na terenie miasta.

W związku z odejściem na emeryturę dyrektora przedszkola Pani Barbary Bączkiewicz od 2003 do 2005 roku funkcję kierowniczą pełniła Pani Joanna Hanaj, kontynuując wcześniej rozpoczętą przez przedszkole edukację ekologiczną. Od 2005 roku dyrektorem przedszkola została Pani Danuta Sowiar i pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma